Bestrating is een essentieel onderdeel van de tuin en beslissend voor de uitstraling hiervan.
Door ruime ervaring en veel vakkennis op het gebied van straatwerk kunnen wij u goed adviseren over toe te passen bestratingsmaterialen en verschillende legverbanden.
Alle voorkomende werkzaamheden zoals het ontgraven en verzetten van grond, het aanbrengen, verdichten en egaliseren van het zandbed voeren wij uit in eigen beheer.
Voor een strakke en 100% afwerking wordt het straatwerk bij ons in gezaagd met een  diamantzaag.  

Wij beschikken zelfs over de ervaring en het vakmanschap om op ambachtelijke wijze “onder de hamer” het straatwerk aan te brengen.
Daar waar noodzakelijk verzorgen wij voor u de waterafvoer door het aanbrengen van kolken en goten en infiltratie boxen. Ook rioleringswerkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren.
Daar het bestratingprogramma een zeer breed assortiment heeft, is het voor ons onmogelijk dit samen te brengen in een showtuin. Aangezien een keuze te maken uit een folder erg moeilijk is, werken wij veel samen met Wassink Bestratingen, waar een zeer uitgebreide showtuin aanwezig is.