SNOEIEN VOOR HET BESTE RESULTAAT

Het snoeien van bomen is onder te verdelen in verschillende snoeitechnieken:

-Begeleidingssnoei
 Het begeleiden van jonge bomen tot de volwassen fase door middel van snoei, hierbij letten wij  op de takstand , dubbele top en opkroon hoogte.
-Vormsnoei
 Het snoeien van lei , dak of vormbomen ( lei lindes, lei/ dak platanen etc. ) en het knotten van wilgen.
-Onderhoudssnoei.
 Snoeien van volwassen bomen met handhaving van de kroonvorm. Hierbij worden  dode takken verwijderd en de kroon wordt uitgedund.
-Fruitsnoei.
 Doel van snoeien is het verkrijgen van vruchten en een open structuur in de boom. Bij fruitbomen maken we een onderverdeling naar pitvruchten, appel / peer en het zogenaamde steen fruit zoals pruim en kers.